Współwłasność w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych

Bardzo często zdarza się, że prawo do nieruchomości przysługuje co najmniej kilku osobom. Tak dzieje się w stosunkach rodzinnych, gdy spadkobiercy nabywają w spadku nieruchomość, i w działalności gospodarczej, gdy majątek firmy jest dzielony między jej wspólników. Ze współwłasności wynikają określone problemy związane m.in. z zarządzaniem nieruchomością lub zniesieniem współwłasności. Ich rozwiązanie można odnaleźć w orzecznictwie sądów.

SĄD NAJWYŻSZY O NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WKŁADEM DO SPÓŁKI
DO GÓRY