Jak rozliczyć siebie i swoje dziecko

Dziecko, które uzyskuje przychody, jest traktowane jak każdy inny podatnik. Oznacza to obowiązek rozliczenia tych przychodów oraz zapłaty należnego podatku. Możliwe jest jednak, że dochody małoletnich dzieci będą opodatkowane łącznie z dochodami rodziców lub oddzielnie w zeznaniu rocznym złożonym w imieniu dziecka. Możliwe jest także preferencyjne rozliczenie dochodów rodzica w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
DO GÓRY