Jak rozliczyć siebie i swoje dziecko

Dziecko, które uzyskuje przychody, jest traktowane jak każdy inny podatnik. Oznacza to obowiązek rozliczenia tych przychodów oraz zapłaty należnego podatku. Możliwe jest jednak, że dochody małoletnich dzieci będą opodatkowane łącznie z dochodami rodziców lub oddzielnie w zeznaniu rocznym złożonym w imieniu dziecka. Możliwe jest także preferencyjne rozliczenie dochodów rodzica w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Dotyczy to wszystkich podatników, a więc małżonków oraz ich dzieci. Zasadniczo małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Jednak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przyznaje prawo do wspólnego opodatkowania małżonków. W podobny sposób możliwe jest też opodatkowanie osoby samotnie wychowującej dzieci. Innym sposobem na rozliczenia jest opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci wspólnie z dochodami rodziców. W praktyce jest kilka możliwości rozliczenia dochodów uzyskiwanych przez dzieci lub rozliczenie preferencyjne, z którego może skorzystać osoba samotnie wychowująca dzieci. Możliwe są następujące sytuacje:
DO GÓRY