ZUS już nie odbierze renty na własnych zasadach Ale ubezpieczony i tak może na tym stracić

Od 18 kwietnia obowiązują zmienione przepisy odnośnie do uchylania lub zmiany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieprawidłowych decyzji wydawanych w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych. W zależności od tego, czy były one wynikiem błędu tego organu, przedłożenia nowych dowodów czy innych okoliczności, termin, w którym można dokonać ich weryfikacji, wynosi obecnie od 3 do 10 lat (wcześniej nie było żadnego)

Od wtorku organ rentowy weryfikuje po nowemu
DO GÓRY