Po roku bez zapłaty za spóźniony lot

ORZECZENIE

Taki okres przedawnienia wskazał Sąd Najwyższy.
DO GÓRY