Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym, emeryturze i rencie

Każdy podejmujący działalność zarobkową emeryt, rencista, pobierający zasiłek albo świadczenie przedemerytalne musi mieć świadomość tego, że dodatkowe przychody, np. z umowy o pracę, zlecenia, prowadzenia pozarolniczej działalności, mogą wpłynąć na wysokość otrzymywanego z ZUS świadczenia. Jeśli bowiem wymienione osoby zarobią więcej niż określone limity kwotowe, ZUS zmniejszy wypłacane im świadczenie albo je zawiesi. Warto zatem znać te kwoty i zasady zawieszania oraz zmniejszania świadczeń, aby dokonać kalkulacji, czy podjęcie pracy będzie opłacalne.

Kiedy ZUS zawiesi, a kiedy zmniejszy świadczenie przedemerytalne
DO GÓRY