Jak sprawdzić i kontrolować stan konta w otwartym funduszu emerytalnym

Wysokość kapitału zgromadzonego w otwartym funduszu emerytalnym będzie mieć wpływ na poziom życia na emeryturze. Warto sprawdzać, czy ZUS przesyła wszystkie należne pieniądze, a w razie braków od razu je reklamować.

W nowym systemie emerytalnym wysokość świadczenia została ściśle uzależniona od tego, ile pieniędzy na kontach w I i II filarze, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i otwartym funduszu emerytalnym, uda się zgromadzić pracującej osobie. Dlatego trzeba na bieżąco kontrolować konto w funduszu, a w razie braków złożyć reklamację.
DO GÓRY