Jakie obowiązki porządkowe mają pracownicy

Pracownik ma obowiązek przestrzegać reguł porządkowych ustalonych w zakładzie pracy. Za ich naruszenie pracodawca może nakładać sankcje porządkowe, a nawet rozstać się z pracownikiem definitywnie.

Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku pracy istotnie oddziałuje na prawidłowy przebieg procesu pracy. Chodzi tu bowiem o przestrzeganie określonych reguł postępowania, które mają służyć sprawności i efektywności pracy. Pracodawca, który na ogół jest twórcą tych reguł (przy ewentualnym współdziałaniu strony związkowej), ma prawo oczekiwać, że będą one przez pracownika przestrzegane.
DO GÓRY