Adopcja to złożony proces

Myślimy z mężem o adopcji dziecka. Czy musimy zdecydować o tym oboje, czy mogę je przysposobić samodzielnie? A gdybym była osobą samotną, również miałabym szansę na dziecko? – pyta pani Karolina. – Jaką procedurę trzeba przejść? – dodaje.

Adopcja, czyli przysposobienie, jest uznaniem obcego dziecka za własne. Wymaga zgody obojga małżonków, jeśli nawet przysposabia tylko jedno z nich. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy drugi małżonek nie ma zdolności do czynności prawnych lub porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
DO GÓRY