Nie każdy przygotowujący postępowanie będzie wykluczony

Bezpośredni udział w przygotowaniu postępowania lub korzystanie z pomocy osób, które w nim uczestniczyły, w celu sporządzenia oferty powinno co do zasady prowadzić do wykluczenia z udziału w tym postępowaniu. Zasada ta nie ma jednak charakteru bezwzględnego

DO GÓRY