Wypłata zawieszonych emerytur tylko na wniosek

Świadczenia

O wypłatę wstrzymanych pieniędzy mogą się ubiegać wszyscy pracujący emeryci, którym ZUS zawiesił świadczenia z powodu kontynuowania zatrudnienia po 30 września 2011 r.
DO GÓRY