Opłaty za wywóz odpadów ujmuje się na koncie 403 – Podatki i opłaty

Po zmianach wprowadzonych przez ustawę śmieciową jednostki budżetowe muszą dostosować ewidencję kosztów. Faktury za gospodarowanie odpadami nie księgują już na koncie 402 – Usługi obce

DO GÓRY