Czy trzeba uiszczać składki za pracowników tymczasowych

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia w okresie wakacyjnym studentów. Z niektórymi z nich zawiera umowę o pracę, a z innymi umowę-zlecenie. Wielu z nich nie ma ukończonych 26 lat. Czy w takich przypadkach agencja ma obowiązek opłacać za nich składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

Zależy to od rodzaju umowy zawartej przez agencję ze studentem. Jeśli jest to umowa o pracę, istnieje taki obowiązek. Jednak w przypadku umowy-zlecenia jest on wyłączony z uwagi na wiek zatrudnionego.
DO GÓRY