Kto reprezentuje spółkę cywilną

Zgodnie z linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spółki cywilnej jest traktowany jak wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia przez wspólników

Spółka cywilna nie posiada podmiotowości prawnej takiej jak spółki prawa handlowego, a zasady jej reprezentacji zostały określone w ustawie – Kodeks cywilny.
DO GÓRY