Kto reprezentuje spółkę cywilną

Zgodnie z linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego spółki cywilnej jest traktowany jak wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia przez wspólników

DO GÓRY