Leczenie osób uzależnionych pod kontrolą lekarza

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. poz. 368). Określa ono zasady stosowania wspomnianej terapii u osób uzależnionych od opiatów. Leki substytucyjne nie mogą być wydawane pacjentowi do domu.
DO GÓRY