Leczenie osób uzależnionych pod kontrolą lekarza

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz.U. poz. 368). Określa ono zasady stosowania wspomnianej terapii u osób uzależnionych od opiatów. Leki substytucyjne nie mogą być wydawane pacjentowi do domu. Chory powinien je spożyć w obecności lekarza lub pielęgniarki. Zakład opieki zdrowotnej realizujący leczenie substytucyjne ma obowiązek powiadamiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii o włączeniu każdego nowego pacjenta do programu w celu uniknięcia zdublowania leczenia w innych placówkach ochrony zdrowia.
DO GÓRY