Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cz. 3)

t.j. Dz.U z 2012 r., poz. 391

Akty prawne, skróty, stosowane w ustawie pojęcia i przypisy publikujemy na str. C11
DO GÓRY