Grzechy główne

Trwające prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii jak w soczewce odzwierciedlają główne problemy polskiego procesu legislacyjnego. Brak stabilności i jasno określonego kierunku, znaczące opóźnienia, niejasny podział uprawnień między resortami, brak kontroli nad poprawkami – to zasadnicze słabości polskiej legislacji.
DO GÓRY