TK: ZUS musi wypłacić zawieszone emerytury

Emeryci łączący pobieranie świadczenia z pracą nie będą musieli się zwalniać, aby je otrzymać. Dotyczy to osób, które zaczęły z niego korzystać w latach 2009–2010

Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał wczoraj, że art. 28 w związku z art. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 257, poz. 1726) jest niezgodny z ustawą zasadniczą (sygn. akt K2/12).
DO GÓRY