Zastrzeżenie złożonej oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa

Informację poufną można uznać za tajemnicę, kiedy przedsiębiorca ma wolę, by pozostała ona tajemnicą dla pewnych kół odbiorców, konkurentów i wola ta dla innych osób musi być rozpoznawalna

DO GÓRY