Ryzyko handlowe – jak ograniczać jego skutki

Menedżerowie ekspansywnie działających firm stoją zawsze przed dylematem: zwiększać sprzedaż kosztem wzrostu ryzyka czy ograniczać ryzyko kosztem sprzedaży? Na każdym etapie transakcji przedsiębiorca może jednak korzystać z wielu narzędzi poprawiających bezpieczeństwo prowadzonego biznesu

DO GÓRY