Ryzyko handlowe – jak ograniczać jego skutki

Menedżerowie ekspansywnie działających firm stoją zawsze przed dylematem: zwiększać sprzedaż kosztem wzrostu ryzyka czy ograniczać ryzyko kosztem sprzedaży? Na każdym etapie transakcji przedsiębiorca może jednak korzystać z wielu narzędzi poprawiających bezpieczeństwo prowadzonego biznesu

Większość transakcji handlowych na rynku B2B jest dokonywana w kredycie kupieckim, czyli z odroczonym terminem płatności. Rynek i konkurencja wymuszają na przedsiębiorcach oferowanie coraz korzystniejszych warunków współpracy i wydłużania terminów płatności, a to pociąga za sobą wzrost ryzyka handlowego, a co za tym idzie opóźnienia w zapłacie lub jej brak.
DO GÓRY