Kontrowersyjna ustawa o wypłacie należności podwykonawcom

Z ustawy o płatnościach dla podwykonawców będzie mógł skorzystać ograniczony krąg podwykonawców. Procedury będą długotrwałe, a wysokość wypłaconych należności nie spowoduje rentowności całego zamierzenia dla poszkodowanych firm

Uchwalona ustawa mająca na celu wypłatę zaległych należności na rzecz podwykonawców realizujących zamówienia publiczne udzielone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) od samego początku budziła dużo kontrowersji i niejasności. Przede wszystkim podnoszona jest mała doniosłość praktyczna regulacji, a ponadto zgłaszane są wątpliwości co do jej spójności i zgodności z innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i regulacji unijnych, w tym również jej komplementarności z ustawą – Prawo zamówień publicznych.
DO GÓRY