Komu przysługuje zachowek i jak można się starać o jego wypłatę

Obowiązek uregulowania roszczeń o zachowek powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i zawsze spoczywa na spadkobiercach. Roszczenie to przedawnia się z upływem pięciu lat od ogłoszenia testamentu

Czy z zachowku można zrezygnować
DO GÓRY