Koniec blokowania pieniędzy na aktywizację bezrobotnych

Resort pracy chce odebrać ministrowi finansów władzę nad Funduszem Pracy i powołać radę wraz z przedstawicielami organizacji pracodawców i związków zawodowych

Konieczność zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Pracy (FP) jest podyktowana trudną sytuacją na rynku pracy i rosnącą liczbą bezrobotnych. Dlatego związki zawodowe i organizacje pracodawców dyskutują, w ramach zespołu gospodarki i rynku pracy w Komisji Trójstronnej, nad powołaniem rady, która zamiast ministra finansów decydowałaby o pieniądzach w FP.
DO GÓRY