Zmiany umowy o zamówienie publiczne w prawie polskim i hiszpańskim

Hiszpański ustawodawca kreując zasadę zmian umowy nie rozróżnił wprost zmian istotnych i nieistotnych, tak jak to zrobił ustawodawca polski. W sposób pośredni wskazał jednak, jakie zmiany uważa za istotne

Warto wykorzystać doświadczenia hiszpańskie w zakresie zmian umowy o zamówienie publiczne w polskich realiach udzielania zamówień publicznych.
DO GÓRY