Etapy procedury zamówienia publicznego z wolnej ręki

Tryb zamówienia z wolnej ręki stanowi, przede wszystkim ze względu na brak konkurencji wśród potencjalnych wykonawców, szczególną formę udzielenia zamówienia publicznego

DO GÓRY