Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.

Dział I
DO GÓRY