System dystrybucji selektywnej jednolity i bez dyskryminacji

Biznesowym celem każdego producenta jest maksymalizacja zysków ze sprzedaży towarów oraz zapewnienie takiej formuły sprzedaży, która będzie najbardziej odpowiednia dla kategorii produkowanych przez niego towarów. Z tego punktu widzenia niezwykle istotny jest wybór właściwej formy dystrybucji, która zagwarantuje producentowi sukces na rynku.
DO GÓRY