System dystrybucji selektywnej jednolity i bez dyskryminacji

Biznesowym celem każdego producenta jest maksymalizacja zysków ze sprzedaży towarów oraz zapewnienie takiej formuły sprzedaży, która będzie najbardziej odpowiednia dla kategorii produkowanych przez niego towarów. Z tego punktu widzenia niezwykle istotny jest wybór właściwej formy dystrybucji, która zagwarantuje producentowi sukces na rynku. Jedną z najbardziej popularnych form dystrybucji jest tzw. dystrybucja selektywna. System dystrybucji selektywnej gwarantuje, że towary producenta odsprzedawane są wyłącznie w ramach sieci, którą tworzą tzw. dystrybutorzy autoryzowani spełniający określone przez producenta kryteria.
DO GÓRY