Sądy przyznają świadczenia pielęgnacyjne także dalszym krewnym

Na pomoc finansową mogą liczyć dalsi członkowie rodziny, jeśli tylko oni mogą się zaopiekować niepełnosprawnym

Do gmin zgłasza się coraz więcej osób, które chcą otrzymywać świadczenia pielęgnacyjne, mimo że nie spełniają warunków do ich przyznania. Gdy dostają decyzje odmowne, odwołują się do sądów.
DO GÓRY