Sądy przyznają świadczenia pielęgnacyjne także dalszym krewnym

Na pomoc finansową mogą liczyć dalsi członkowie rodziny, jeśli tylko oni mogą się zaopiekować niepełnosprawnym

DO GÓRY