Pijanego pracownika można zwolnić dyscyplinarnie

Jeżeli pracownik wykonuje swoje obowiązki pod wpływem alkoholu, pracodawca może ukarać go jedną z kar porządkowych. Może również wypowiedzieć mu z tego powodu umowę lub zwolnić z pracy nawet bez zachowania okresu wypowiedzenia

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Źródłem zobowiązań wobec pracodawcy jest gotowość do świadczenia pracy, której pracownik się pozbawia poprzez wprowadzenie się w stan nietrzeźwości.
DO GÓRY