PIT składamy tam, gdzie mieszkamy

PROCEDURY Podatnik mieszkający w innej miejscowości niż ta, w której jest zameldowany, musi złożyć PIT do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania

DO GÓRY