PIT składamy tam, gdzie mieszkamy

PROCEDURY Podatnik mieszkający w innej miejscowości niż ta, w której jest zameldowany, musi złożyć PIT do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania

ROZLICZENIE PIT 2010 - Osoby fizyczne muszą złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.
DO GÓRY