Kiedy należy zastosować program funkcjonalno–użytkowy

Specjalny program służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych

DO GÓRY