Jak przekształcić lokal spółdzielczy we własność

PRAWA DO MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNIACH Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wiąże się najczęściej jedynie z pokryciem kosztów sporządzenia umowy notarialnej. Wcześniej konieczne jest jednak złożenie wniosku do zarządu spółdzielni i uregulowanie zaległych opłat

DO GÓRY