Jak przekształcić lokal spółdzielczy we własność

PRAWA DO MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNIACH Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wiąże się najczęściej jedynie z pokryciem kosztów sporządzenia umowy notarialnej. Wcześniej konieczne jest jednak złożenie wniosku do zarządu spółdzielni i uregulowanie zaległych opłat

Przekształcenie mieszkania spółdzielczego własnościowego w odrębną własność odbywa się w kilku etapach. Spółdzielca, który chce uzyskać pełną własność zajmowanego lokalu, powinien najpierw skierować kroki do administracji spółdzielni i złożyć wniosek o przekształcenie. Zarząd spółdzielni musi podjąć uchwałę i określić przedmiot odrębnej własności w nieruchomości, w której mieszka członek (takie uchwały zostały podjęte w przeważającej większości spółdzielni mieszkaniowych). Procedura uwłaszczenia kończy się zawarciem aktu notarialnego i wpisem do księgi wieczystej właściciela.
DO GÓRY