Do rejestru dłużników można zgłosić nawet sąsiada

Możliwość złożenia wniosku o wpisanie na listę dłużników mają także osoby fizyczne. W tym przypadku konieczne jest posiadanie sądowego tytułu wykonawczego stwierdzającego wierzytelność.

14 czerwca 2010 r. weszła w życie nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która rozszerzyła grupę podmiotów mogących współpracować z biurami informacji gospodarczej (BIG). Jeszcze do niedawna zgłoszenia do rejestru dłużników mógł dokonać jedynie przedsiębiorca.
DO GÓRY