Do rejestru dłużników można zgłosić nawet sąsiada

Możliwość złożenia wniosku o wpisanie na listę dłużników mają także osoby fizyczne. W tym przypadku konieczne jest posiadanie sądowego tytułu wykonawczego stwierdzającego wierzytelność.

DO GÓRY