Sąd będzie mógł odebrać dziecko w ciągu doby

Sądy będą musiały podjąć decyzję w sprawie odebrania dziecka z domu, gdzie była stosowana przemoc, w ciągu doby. Rodzice będą mogli zaskarżyć takie orzeczenie.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw została uchwalona 10 czerwca 2010 r. Przewiduje ona, że wykonujący obowiązki służbowe pracownik socjalny będzie miał prawo odebrania dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia i umieszczenia u innej, niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
DO GÓRY