Jak egzekwować alimenty, gdy dłużnik przebywa za granicą

Od zobowiązanego do alimentacji rodzica, który wyjechał za granicę, można wyegzekwować alimenty dzięki umowom międzynarodowym. Jest to jednak długotrwała procedura, która rzadko kończy się sukcesem.

Rodzic, który nie otrzymuje alimentów na swoje dzieci, bo dłużnik przebywa poza granicami Polski, może dochodzić swoich praw i ubiegać się o ich egzekwowanie w kraju, w którym przebywa dłużnik. Do tego celu może wykorzystać jedną z dwóch umów międzynarodowych: konwencję nowojorską lub Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001. Obydwie umowy różnią się procedurą, która jest stosowana w egzekwowaniu alimentów. W obydwu przypadkach osoba musi posiadać w Polsce prawomocny wyrok zasądzający alimenty. Ponadto trzeba się liczyć z tym, że dochodzenie alimentów na podstawie każdej z tych umów jest długotrwałe i w przypadku gdy wierzyciel nie zna dokładnego adresu dłużnika, może zakończyć się niepowodzeniem.
DO GÓRY