Czy można mieć inne mieszkania

Nie można przyznać pomocy osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego mieszkania niż objęte kredytowaniem.

Po zwolnieniu z pracy przez pracodawcę czytelnik zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny (z prawem do zasiłku). Czytelnik spłaca obecnie kredyt zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego. Jednocześnie jest właścicielem innego mieszkania, odziedziczonego po rodzicach.
DO GÓRY