Czy można mieć inne mieszkania

Nie można przyznać pomocy osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego mieszkania niż objęte kredytowaniem.

DO GÓRY