Pracodawca nie musi informować urzędu pracy o zatrudnieniu bezrobotnego

Od 5 sierpnia obowiązuje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

DO GÓRY