Kiedy przedsiębiorca nie musi płacić składek na FP i FGŚP

Od 1 lipca obowiązują nowe zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

DO GÓRY