Będzie nowa ustawa o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych. Jedna z regulacji może być uznana za niedopuszczalną na gruncie prawa unijnego.

Projekt przewiduje w art. 33 regulację mającą na celu coroczne zmniejszanie przydziałów do emisji CO2 ustalonych dla danych instalacji w Krajowym Przydziale Uprawnień do Emisji (przydział taki został dokonany na lata 2008–2012 rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 lipca 2008 r.
DO GÓRY