Będzie nowa ustawa o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych. Jedna z regulacji może być uznana za niedopuszczalną na gruncie prawa unijnego.

DO GÓRY