Promesa bankowa jest dowodem na to, że firma ma pieniądze na unijną inwestycję

Współpraca przedsiębiorcy z bankiem jest niezwykle istotna dla urzędów przyznających unijne dotacje. Daje ona gwarancję, że firma ma stabilną sytuację finansową, co jest przepustką do uzyskania unijnego grantu.

Jak wynika z danych Związku Banków Polskich w absorpcję funduszy strukturalnych zaangażowana jest sieć ok. 10 tys. placówek instytucji sektora bankowego i ok. 160 tys. specjalistów, z czego 10 proc. z nich pracuje na rzecz wykorzystania dostępnych w Polsce funduszy strukturalnych.
DO GÓRY