Jak rozliczyć rozrachunki z właścicielem

Czy rozrachunki z właścicielem w bilansie wykazuje się jako należności/zobowiązania pozostałe - czy trzeba może pomniejszyć lub powiększyć kapitał?

GRZEGORZ JABŁOŃSKI
DO GÓRY