Ograniczanie prawa do reklamacji

UMOWA O SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ Polskie Ciepło Serwis w Krakowie zawarła w umowie o sprzedaż energii cieplnej postanowienia niezgodne z prawami konsumentów. Po wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów spółka zmieniła naruszające prawo punkty umowy.

DO GÓRY