Działalność gospodarcza – Opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego

Jak przedsiębiorca ma się rozliczać z opłat środowiskowych, gdy jego działalność produkcyjna lub usługowa ingeruje w środowisko naturalne?
DO GÓRY