Jak obliczyć wysokość zasiłku, gdy pracownik zachoruje przed upływem miesiąca zatrudnienia

Pracownik, który zachoruje przed upływem 30 dni od zawarcia umowy, może w szczególnych sytuacjach nabyć prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku. Podstawę wymiaru tych świadczeń stanowi wówczas wynagrodzenie, jakie osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc kalendarzowy.

DO GÓRY