Jak obliczyć wysokość zasiłku, gdy pracownik zachoruje przed upływem miesiąca zatrudnienia

Pracownik, który zachoruje przed upływem 30 dni od zawarcia umowy, może w szczególnych sytuacjach nabyć prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku. Podstawę wymiaru tych świadczeń stanowi wówczas wynagrodzenie, jakie osiągnąłby, gdyby przepracował cały miesiąc kalendarzowy.

Wypłata wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego dla pracownika, który nie przepracował pełnego miesiąca kalendarzowego, jest możliwa tylko wtedy, gdy podlegał on ubezpieczeniu chorobowemu przez trzydzieści dni. Pamiętać trzeba, że do okresu ubezpieczenia chorobowego zalicza się poprzednie okresy podlegania temu ubezpieczeniu, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.
DO GÓRY