Na usunięcie drzewa z działki potrzebna jest zgoda

Za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia właściciel działki może zostać ukarany grzywną sięgającą nawet kilkuset tysięcy złotych. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku, gdy właściciel chce wyciąć drzewo owocowe lub drzewo, które nie ma pięciu lat.

Niewielu właścicieli zdaje sobie sprawę z faktu, iż do usunięcia drzewa lub krzewu z działki potrzebna jest zgoda. Za wycinkę bez takiej zgody właściciel działki może zostać ukarany grzywną sięgającą nawet kilkuset tysięcy złotych. Zgodę na usunięcie drzewa wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku działek leśnych właściciel powinien wystąpić o zgodę do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W przypadku jednak działek leśnych, co do których wydano pozwolenie na budowę, właściciele powinni pamiętać, że ich dom nie może pokrywać więcej niż 20 proc. działki. Z takiej bowiem powierzchni można usunąć drzewa. Dodatkowo powierzchnia usuniętych drzew nie może być większa niż 450 mkw.
DO GÓRY