Czy wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy są wliczane do podstawy wymiaru zasiłku

Nie każdy przychód, od którego opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne, stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Przychodem uwzględnianym w podstawie wymiaru zasiłku jest wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, ale nie jest nim ekwiwalent za ten urlop.

DO GÓRY