Przeciętne wynagrodzenie z 12 miesięcy jest podstawą wymiaru zasiłku

Podstawę wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego przysługujących pracownikom stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika za 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy albo z okresu krótszego, przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.
DO GÓRY