Po zwolnieniu z pracy można kontynuować opłacanie składek

Osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, np. pracownicy, mogą po ich ustaniu kontynuować je dobrowolnie. W tym celu muszą złożyć w ZUS w nieprzekraczalnym terminie 30 dni wniosek i co miesiąc opłacać składki.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie określa jak długo trzeba podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom, aby mieć prawo do ich kontynuowania. Teoretycznie może to być nawet jeden dzień. Nie ma również ograniczeń co do długości kontynuowania ubezpieczeń emerytalnego i rentowych - można samodzielnie opłacać składki przez okres kilkuletni albo kilkudniowy.
DO GÓRY