Czy słusznie nałożono karę grzywny za ubliżanie sądowi w piśmie procesowym

Podczas rozprawy 8 listopada 2007 r. przed sądem pracy odczytano pismo pozwanego pracodawcy, w którym stwierdził on, że sąd został przekupiony, i domagał się z tego powodu wyłączenia składu sądzącego. Sąd skazał go na 500 zł grzywny, a następnie ponownie na 300 zł za wypowiadane głośno uwagi krytykujące polski porządek prawny. Czy kary zostały nałożone zgodnie z prawem?

DO GÓRY