Czy słusznie nałożono karę grzywny za ubliżanie sądowi w piśmie procesowym

Podczas rozprawy 8 listopada 2007 r. przed sądem pracy odczytano pismo pozwanego pracodawcy, w którym stwierdził on, że sąd został przekupiony, i domagał się z tego powodu wyłączenia składu sądzącego. Sąd skazał go na 500 zł grzywny, a następnie ponownie na 300 zł za wypowiadane głośno uwagi krytykujące polski porządek prawny. Czy kary zostały nałożone zgodnie z prawem?

Policja sesyjna należy do kontrowersyjnych instytucji z tej przyczyny, że pozostawia szerokie pole swobodnemu uznaniu sędziowskiemu. Cały art. 49 u. s. p. jest skonstruowany za pomocą klauzul generalnych, które pozwalają na rozmaite prawne interpretacje. Wystarczy zająć się samym zwrotem „ubliżanie”, by skonkludować, że jego treściowe wypełnienie może być rozmaite i zależeć od okoliczności konkretnego wypadku.
DO GÓRY