Nieważny paszport

Czy na podstawie nieważnego paszportu można wrócić do Polski z zagranicy? Tak, na podstawie paszportu, który utracił ważność, można wrócić do kraju z zagranicy. W myśl bowiem art. 9 ust. 2 ustawy o paszportach, utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa przybycia na...
DO GÓRY