Zwierzyna leśna wyrządza szkody

Kto przyznaje i wypłaca odszkodowanie za szkody wyrządzone przez zwierzynę leśną i jaka jest jego wysokość? Za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny odszkodowanie wypłaca dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, po dokonaniu oględzin i oszacowania szkód, w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody.
DO GÓRY